רובי גע בעולם - אופרת רוק (2018)

Design: Galia Osmo. Code: Tom Lev