קלאסירוק - דודו טסה (2012)

Design: Galia Osmo. Code: Tom Lev