פלאשמוב - ארוע פתיחה - מרכז שלם (2013)

Design: Galia Osmo. Code: Tom Lev