מילים בתערוכה (2010)

Design: Galia Osmo. Code: Tom Lev